Barrisol® thương hiệu trần căng hàng đầu thế giới 50 năm qua

Trần căng (trần xuyên sáng) đầu tiên được sản xuất bởi tập đoàn Normalu vào năm 1969. Thương hiệu Barrisol được thành lập vào năm 1975 Cho đến nay, toàn bộ bộ sưu tập bao gồm hơn 20 loại sản phẩm trần căng độc đáo khác nhau

Barrisol® thương hiệu trần căng hàng đầu thế giới 50 năm qua

Trần căng (trần xuyên sáng) đầu tiên được sản xuất bởi tập đoàn Normalu vào năm 1969. Thương hiệu Barrisol được thành lập vào năm 1975 Cho đến nay, toàn bộ bộ sưu tập bao gồm hơn 20 loại sản phẩm trần căng độc đáo khác nhau

44 Giải thưởng từ năm 1967 đến 2018

2016 Export Trophy2016 Export Trophy
2016
JANUS DU DESIGNJANUS DU DESIGN
2015
ALSACE INNOVATION AWARDALSACE INNOVATION AWARD
2015
BARRISOL SACREE ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANTBARRISOL SACREE ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT
2015
TOP DESIGN AWARDTOP DESIGN AWARD
2015
REDDOT AWARD REDDOT AWARD
2015
BEST DESIGN AWARDBEST DESIGN AWARD
2015
DECIBEL D'ORDECIBEL D'OR
2014
BARRISOL GOLD TROPHYBARRISOL GOLD TROPHY
2013
SPECIAL MENTION OF THE JURY - DESIGN POLICYSPECIAL MENTION OF THE JURY - DESIGN POLICY
2011
GRAND PRIX GRYF-BUDGRAND PRIX GRYF-BUD
2011
INNOVATION AWARD - BARRISOL EFFETS MATIERE®INNOVATION AWARD - BARRISOL EFFETS MATIERE®
2010
YAPI'S EXHIBITION PRIZE FOR BARRISOL STAND - ISTANBULYAPI'S EXHIBITION PRIZE FOR BARRISOL STAND - ISTANBUL
2009
INNOVATION AWARD FOR BARRISOL 'PLAFOND ACOUSTIC®-PRINT®-LUMIERE®'INNOVATION AWARD FOR BARRISOL 'PLAFOND ACOUSTIC®-PRINT®-LUMIERE®'
2009
GOLD AWARD BARRISOL ACOUSTICSGOLD AWARD BARRISOL ACOUSTICS
2008
INNOVATION AWARD FOR BARRISOL 'LES RECYCLES'INNOVATION AWARD FOR BARRISOL 'LES RECYCLES'
2008
Best Product award - BARRISOL LUMIERE®Best Product award - BARRISOL LUMIERE®
2007
BELGIAN BUILDING AWARDBELGIAN BUILDING AWARD
2004
Award of Excellence CertificatAward of Excellence Certificat
2002
Building first prize - Excellence awardBuilding first prize - Excellence award
2002
INNOVATION AWARD Barrisol microsorberINNOVATION AWARD Barrisol microsorber
2002
INNOVATION AWARD Barrisol LightingINNOVATION AWARD Barrisol Lighting
2002
DESIGN AWARDDESIGN AWARD
2001
GOLD AwardGOLD Award
2001
Innovation Award for BARRISOL LUMIERE®Innovation Award for BARRISOL LUMIERE®
2001
Innovation and quality awardInnovation and quality award
2000
Design and technic award - BARRISOL STAR®Design and technic award - BARRISOL STAR®
2000
EXCELLENCE AWARDEXCELLENCE AWARD
1999
CONSTRUCTION EXCELLENCE AWARDCONSTRUCTION EXCELLENCE AWARD
1998
THE HIGHEST PERFORMANCE AND QUALITYTHE HIGHEST PERFORMANCE AND QUALITY
1997
DISTINCTION AWARDDISTINCTION AWARD
1997
GOLD AWARDGOLD AWARD
1996
INNOVATION AWARDINNOVATION AWARD
1996
GOLD AWARD FOR THE PRODUCTGOLD AWARD FOR THE PRODUCT
1995
GOLD AWARD FOR THE PRODUCTGOLD AWARD FOR THE PRODUCT
1995
FIRST PRIZE FOR THE PRODUCTFIRST PRIZE FOR THE PRODUCT
1993
BRONZE MEDAL FOR THE INNOVATIONBRONZE MEDAL FOR THE INNOVATION
1995
Honor prize S.N.A.I. BARRISOL STARHonor prize S.N.A.I. BARRISOL STAR
1991
“THE EXCEPTIONAL” AWARD“THE EXCEPTIONAL” AWARD
1990
SPECIAL JURY AWARD FOR THERMALU-BARRISOLSPECIAL JURY AWARD FOR THERMALU-BARRISOL
1990
OSCAR SNAIOSCAR SNAI
1985
AVANT-GARDE PRODUCT AWARDAVANT-GARDE PRODUCT AWARD
1948
INDUSTRIAL AESTHETICS LABELINDUSTRIAL AESTHETICS LABEL
1983
SILVER MEDAL FOR THE INNOVATIONSILVER MEDAL FOR THE INNOVATION
1975
Top
.