Bảo hành sản phẩm

Chính sách bảo hành

Dưới đây là những điều kiện bảo hành từ nhà máy sản xuất, chính là sự bảo đảm của NORMALU SAS đối với người sử dụng trần BARRISOL

1. Bảo hành việc sản xuất các mối hàn và tấm.

2. Theo cấu trúc và tính hoàn đổi của sản phẩm (trần Barrisol hoàn toàn có thể được tháo dỡ và lắp đặt lại mà không làm hỏng thiết kế sản phẩm), trần Barrisol cần được bảo trì, vệ sinh 2 năm 1 lần.

3. Tuy nhiên Barrisol Normalu SAS cấp bảo hành lên tới 10 năm dành cho các mối hàn.

4. Bảo hành màu sắc và vật liệu tấm 2 năm trong các điều kiện sử dụng bình thường.

5. Các trần bị hư hỏng hoặc có vấn đề liên quan đến bảo hành sẽ được thay thế ngay sau khi sản phẩm được trả lại nhà máy và xác định nguồn gốc của hư hỏng.

6. Tuy nhiên, BARRISOL NORMALU cấp bảo hành này chỉ khi vật liệu được sử dụng cho việc lắp đặt trần hoặc bất kỳ sản phẩm nào đều được sản xuất và cung cấp bởi BARRISOL NORMALU SAS.

Bảo hành sản phẩm
5 (100%) 1 vote
Top
.