Lắp đặt tại Khách sạn Khải Vy

Hình ảnh về Khách sạn Khải Vy

Dự án Khải Vy sử dụng trần in Barrisol năm 2015

Đánh giá bài viết

Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

 Alfa Romeo Historical Museum
Top
.