Về chúng tôi

Lịch sử công ty

Thương hiệu trần Barrisol

Công ty CP Zegal là nhà đại diện chính thức phân phối và lắp đặt sản phẩm Trần căng Barrisol […]

Giải thưởng và chứng nhận

Thương hiệu trần Barrisol

GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CÁC GIẢI THƯỞNG ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC TỪ NĂM 1967 Từ khi bắt đầu, […]

Giá trị của chúng tôi

Thương hiệu trần Barrisol

Sự hài lòng của khách hàng Sự hài lòng của khách hàng là mối quan tâm hàng đầu của chúng […]

BARRISOL – Kinh nghiệm của nhà đứng đầu thế giới về trần căng

Thương hiệu trần Barrisol

Trần căng đầu tiên được sản xuất bởi Normalu vào năm 1969.  Đến năm 1975, Tập đoàn Normalu cho ra […]

Top
.