Hệ thống khung xương cho trần căng Barrisol

1. Hệ thống khung xương Barrisol Tradition

Hệ khung xương Barrisol Tradition là PVC tái chế 100% và có sẵn các màu sắc khác nhau để phù hợp với từng loại trần nhà.
Hệ xương được cố định vào cạnh tường và vẫn nhìn thấy sau khi lắp đặt.

Hệ khung xương Barrisol Tradition

2. Hệ thống khung xương Barrisol Star

Hệ thống khung xương cố định trần căng Barrisol Star là nhôm tái chế 100%, nó có thể được cố định trên các cạnh của bức tường hoặc trực tiếp trên trần nhà. Sau khi lắp đặt, hệ khung xương được giấu đi không nhìn thấy, chỉ có 1 khoảng cách vài milimet giữa tường và trần nhà.

Xương Barrisol Star cố định trên mép tường

Xương Barrisol Star cố định trên mép tường

Xương Barrisol Star gắn cố định vào trần nhà

Xương Barrisol Star gắn cố định vào trần nhà

3. Hệ thống khung xương Barrisol Mini Star

Hệ khung xương Barrisol Mini Star tương tự như hệ xương Barrisol Star, cũng là nhôm tái chế 100% và cũng có thể được cố định trên cạnh của các bức tường hoặc trực tiếp lên trần nhà, và đặc biệt là không thể nhìn thấy vết lộ xương sau khi căng tấm Barrisol.

Hệ xương Barrisol MiniStar cố định trên mép tường
Hệ thống xương Barrisol MiniStar cố định trên mép tường

Hệ xương Barrisol Ministar gắn vào trần nhà

Hệ thống xương Barrisol Ministar gắn vào trần nhà

 

TÀI LIỆU HỆ THỐNG KHUNG XƯƠNG VIỀN BARRISOL THAM KHẢO

 

Hệ thống khung xương cho trần căng Barrisol
4.2 (84%) 5 votes
Top
.