Công trình văn phòng Viettel tầng 45 Kaengnam

Công Trình Viettel 45 Kaengnam

Dự án Viettel 45 Kaengnam sử dụng trần xuyên sáng năm 2015

Đánh giá bài viết

Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

 Alfa Romeo Historical Museum
Top
.